► Εταιρία

Στοιχεία Εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΑΣΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ HELLASPAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 125445904000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΔΚ Ν.ΡΥΣΙΟΥ ΤΚ 57001 ΤΘ 1016
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΡΥΣΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΡ Ν 1148
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10000€
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Ν.ΡΥΣΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ
© Copyright 2013 - 2017, Hellaspal.gr
Business IT | Powered by Kentico