Ιδρύεται η HellasPal

Ιδρύεται η εταιρεία με έδρα το Ν. Ρύσιο του Νομού Θεσσαλονίκης.

Leave a Reply