Εταιρία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΑΣΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ HELLASPAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΝΕΟ ΡΥΣΣΙΟ—ΤΘ:1016
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΔΣ: TK:57001
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΕΧΕΔΩΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ